خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می‌گیرد دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت می‌کند از محیط خانواده است و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیط ها می‌تواند نشأت گرفته از محیط خانواده باشد. خانواده پایه گذار بخش مهمی از سرنوشت انسان است و در تعیین سبک و خط مشی زندگی، سلامت روانی و جسمانی فرد، آینده شغلی، تحصیلی، اقتصادی، سازگاری اجتماعی و فرهنگی و تشکیل خانواده فرد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد. عالم نوجوانی و جوانی نیز، آمیزه ای شیرین و شگرف از شعر و شعور، شور و اشتیاق و احساس و اندیشه در زندگی انسان است. نوجوانان، شریان گرم و حیاتی جوامع، وجدان آگاه و بیدار ملت ها و بازوان کارآمد و توانای دولت ها محسوب می شوند. درایت و هوشمندی اسلامی و انقلابی ایجاب می کند که با تلاش و مجاهدت عمومی و بهره گیری از توانایی ها و امکانات ملی، فضاهای سالم فرهنگی برای پرورش روح های شفاف و روشن نوجوانان فراهم شود تا گل ایمان و معنویت در گلستان وجودشان بشکفد و گلاب کمال و فضیلت در بوستان ضمیرشان بجوشد.
بنا بر این در صورتی که خانواده به کارکردهای اساسی خود آشنایی نداشته باشد و همچنین با ویژگی های مقاطع مختلف سنی اعضای خود آشنا نباشد، نخواهد توانست عملکرد تربیتی خود را به نحو احسن ایفا نماید و چه بسا که اقدامات نادرست از سوی خانواده موجب بروز گرفتاری های فردی و اجتماعی برای فرد شود، که نتیجه آن جامعه آشفته خواهد بود.

از این رو با توجه به نقش سلامت خانواده در سعادت فرد و جامعه و حفظ و پرورش سرمایه جوانان و با عنایت به اشارات مقام معظم رهبری در اهمیت خانواده و نقش آن در احساس آسایش و مزه و طعم واقعی حیات انسانی و همچنین پرداختن به سبک زندگی اسلامی، در روزگاری که الگوهای غربی موجبات فروپاشی این نهاد مقدس را فراهم آورده اند، کانون مهر خانواده علوی با برگزاری طرح های متنوع آموزشی، فرهنگی و اردویی به توسعه دانش و بینش فردی در شناخت از خود، خانواده و اعتقادات و سبک زندگی اسلامی اقدام کرده و زمینه های پیشگیری از صدمات ناشی از انواع آسیب های اجتماعی و اعتقادی از جمله مواد مخدر و اعتیاد آور، تبلیغات سوء عرفان ها و فرقه های کاذب و … را فراهم می نماید.

کانون مهر خانواده علوی یک سازمان مردم نهاد است که  دارای مجوز فعالیت از فرمانداری تهران می باشد. هیئت مدیره، مدیرعامل و کادر اجرایی کانون از میان جوانان عضو کانون انتخاب شده و به صورت عام المنفعه و خیریه فرهنگی فعالیت می نمایند.

مخاطب برنامه های کانون جوانان و نوجوانان دختر و پسر، دانش آموزان، والدین، پدران، مادران، بانوان به عنوان تک تک اعضای سازنده اجتماع و با رویکرد برقراری ارتباط موثر در یک خانواده سعادتمند اسلامی می باشد.